Rekommendationer

Reseinformation och reserekommendationer

Nedan hittar du länkar till aktuella reserekommendationer från UD. Du kan också gå direkt till swedenabroad.se. Där hittar du generella råd, ambassadernas reseinformation och information om UD:s avrådan som du har nytta av inför och under din utlandsresa. Landsrekommendationer finns att läsa om hos IATA.