Hitta klinik för PCR-test

Misstänker du att du har Covid-19, eller behöver du friskhetsintyg för jobb eller resa? Coronapassport samlar kliniker som erbjuder PCR-test, och kan hjälpa dig bekräfta eller utesluta Covid-infektion. Hitta din närmsta klinik snabbt och enkelt.

Hitta din lokala klinik för provtagning

Använd sökfältet nedan för att hitta just din lokala klinik bland våra hundratals kliniker som erbjuder PCR-test.

Filter

* Svar inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet

Långedrags Sjuksköterskemottagning, Göteborg

Hängpilsgatan 6, plan 2
426 77 Västra Frölunda

map-markerVisa på kartan

Valandkliniken, Göteborg

Odinsgatan 28
411 03 Göteborg

map-markerVisa på kartan

Intygsläkaren, Göteborg

Södra Allegatan 12
413 01, Göteborg

map-markerVisa på kartan

PCR-bilen, Göteborg

PCR-bilen kommer hem till dig eller ditt företag

map-markerVisa på kartan

Beprep, Tyresö

Regnbågsgatan 24
13540 Tyresö

map-markerVisa på kartan

Långedrags Sjuksköterskemottagning

Hängpilsgatan 6, plan 2
426 77 Västra Frölunda

Telefon
031- 29 77 70

E-mail 
reception@langedragsmottagningen.se

Läs mer om kliniken

Valandkliniken

Odinsgatan 28
411 03 Göteborg

Telefon
0703282080

E-mail
reseintyg@wastepick.se

Läs mer om kliniken

Intygsläkaren

Södra Allegatan 12
413 01, Göteborg

Telefon
031 – 761 77 00

 

E-mail

Läs mer om kliniken

PCR-bilen

PCR-bilen kommer hem till dig eller ditt företag

Telefon
010-330 02 43

E-mail
info@pcrbilen.se

 

Läs mer om kliniken

Beprep

Regnbågsgatan 24
13540 Tyresö

Läs mer om kliniken

Vi som analyserar

Life Genomics analyserar PCR-tester för Covid-19 vid vårt laboratorium i Göteborg.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav för rapportering av statistik och positiva provsvar för Covid-19.

 

Life Genomics är ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 15189 gällande Harmony NIPT för Trisomi 13, 18 och 21.
Laboratoriet, som grundades genom avknoppning från Tataa Biocenter 2014, är Sveriges ledande genanalysföretag. Vi erbjuder bl.a. icke-invasiv fosterdiagnostik, s.k. NIPT, till gravida och risktest att utveckla Alzheimers sjukdom.  Läs mer om Life Genomics här

Vanliga frågor

Finns det olika Covid-19 test?

Ja, det finns dels PCR-tester och dels Antigen-tester för pågående infektion. PCR-test är ett test som behöver analyseras i laboratorium och har en mycket högre känslighet och träffsäkerhet än Antigentest.

Antikropps-tester görs för att se om man bildat antikroppar mot viruset efter genomgången infektion eller vaccination.

Varför behövs PCR-test?

I dagsläget är det flera länder som kräver läkarintyg på negativt Covid-19 test baserat på PCR-test eller antigentest. Det är respektive land som bestämmer vad som gäller för inresa, reglerna kan dessutom ändras med kort varsel. Håll dig därför uppdaterad med information om vad som gäller vid resetillfället, reglerna för respektive land hittar du under Reserekommendationer.

Det kan också finnas andra anledningar till att ta ett Covid-19 test. T.ex. kan krav finnas vid deltagande av sportevenemang, företagsevent, medicinsk operation eller liknande, dels i utlandet men även i Sverige.

För den som har Covid-19 symptom och vill veta om det är en pågående virusinfektion, går det bra att boka tid för testning hos de kliniker som angett att de tar emot patienter med symptom. Observera att detta inte är testning som utförs i regionens regi, och därmed är kostnaden inte subventionerad av staten.

 

Hur utförs Covid-19 testerna?

PCR-tester kan utföras på olika sätt men gemensamt för de kliniker som är anslutna till Coronapassport.se är att PCR-testerna som tas är så kallade Nasopharynx-tester.  Nasofarynx utgörs av området mellan den bakre näsöppningen och svalget (orofarynx). Nasofarynxodlingen tas med en mjuk, tunn, böjlig pinne med liten topp. Pinnen förs in via näsbotten tills spetsen når nasofarynx, där ska pinnen ligga kvar i 10-15 sekunder innan pinnen vrids runt och dras ut igen. Testet gör inte ont men kan kännas obehagligt. PCR-testet behöver sedan skickas till ett laboratorium för analys.

Antigentest (snabbtest) utförs normalt via topsning i främre delen av näsan. Topsen doppas därefter i en buffertvätska som sedan droppas i en testkassett. Provsvar ges inom 10-30 minuter efter testningen.

Vad är skillnaden mellan PCR-test och Antigen-test?

PCR-test, även kallat RT-PCR (Real Time – polymerase chain reaction) test, är ett NAAT (Nucleic-acid amplification) test, som är ett molekylärt test som söker efter virusets arvsmassa. PCR-testerna är det säkraste testen som finns för att påvisa pågående Covid-19 infektion. Det krävs mycket liten mängd av virusets arvsmassa för att detektera pågående infektion.

Antigentester känner av proteiner som finns på virusets yta, och är ett mindre känsligt test än PCR-test. Antigentesterna ger främst utslag vid hög mängd virus i kroppen. Därför finns det risk att antigentestet blir mindre tillförlitligt om man väntar med provtagning till senare i infektionsförloppet, när mindre virus finns kvar i kroppen eller precis i början innan virusinfektionen har brutit ut. Fördelen med antigentesterna är att de snabbt kan påvisa aktiv sjukdom eftersom ingen laboratorieanalys behövs.

Hur säkert är provresultatet av ett PCR-test?

Träffsäkerheten och känsligheten för ett PCR-test är närmare 100 procent, det gör att resultatet är mycket tillförlitligt. Vi jobbar endast med CE-IVD märkta reagenser.

Analyseras PCR-testerna av ett ackrediterat laboratorium?

Life Genomics som är ackrediterat av Swedac enligt ISO 15189 (kliniskt laboratorium), ackrediteringens omfattning inkluderar inte TATAA Grand Performance SARS-CoV-2 Detection Kit (CE-IVD).

Life Genomics rapporterar in samtliga positiva provsvar till Folkälsomyndigheten via SmiNet enligt gällande smittskyddslagar, samt följer Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer.

När behöver man ta ett Covid-19 test för att hinna få reseintyget i tid?

Olika länder ställer olika krav på hur gammalt reseintyget får vara, exakt vad som gäller kan man hitta under respektive land på sidan Reserekommendationer Vanligast är att provet ska tas inom 24-72 h innan avresa.

Tänk på att respektive klinik (ort) kräver en viss transporttid till laboratoriet som utför analysen. Boka därför gärna en tid för provtagning i god tid innan avresa för att säkerställa att du hinner få ditt intyg i tid.

Kontakta kliniken där du ska testa dig för mer specifika frågor om tider för testning och provsvar.

 

Vad kostar ett PCR-test?

Det finns ingen generell prislista för tester som bokas till våra samarbetande kliniker Coronapassport.se eftersom det är ett nätverk av privata vårdgivare som valt att analysera sina prover hos Life Genomics. För att få en prisuppgift behöver man därför kontakta den klinik där man önskar ta testet för att få ett exakt pris. I de allra flesta fall går det att finna prisuppgifterna på klinikens hemsida eller i online-bokningen.

Utfärdar ni E-hälsomyndighetens testbevis?

Laboratoriet har möjlighet att förse de klinikerna som är anslutna till E-häslomyndighetens system med testresultat. För att ska vara säker på att du kan få ett sådant intyg efter utförd testning behöver du säkerställa att kliniken du valt att testa dig hos är ansluten till E-hälsomyndigheten. Det är enkelt att hitta dessa kliniker genom att kryssa i ”Certifikat E-hälsomyndigheten” i sökfunktionen på sidan Hitta din klinik.

Kan jag få ett Tillfrisknandebevis hos er?

För att få ett Tillfrisknandebevis för genomgången virusinfektion utfärdat bör du kontakta den klinik där det positiva PCR-testet utfördes. Om du nyligen har testat positivt med ett självtest bör du därför testa dig igen hos en klinik för att en läkare ska kunna utföra ett intyg eftersom testet måste vara utfört av utbildad sjukvårdspersonal. Ett intyg kan skrivas ut först 11 dagar efter det första positiva testresultatet. Endast personer som är folkbokförda i Sverige, som har svenskt personnummer kan få ett Tillfrisknandebevis.